YWalesLogo

Digwyddiad Hawliau Plant am Ddim 19eg Tachwedd

Mae Fforwm Ieuenctid Caerffili yn cynnal Theatr Fforwm i ddathlu Diwrnod Hawliau Plant ar 19eg Tachwedd.

Yn y digwyddiad bydd y bobl ifainc hefyd yn lansio’r adnoddau a’r animeiddiad maent wedi ei gynhyrchu eleni i drin eu blaenoriaeth o Drais yn y Cartref a Pherthynas Mwy Diogel.

Amser: 6.30-8.00pm

Lleoliad: Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Stryd Fawr, Coed Duon, Caerffili, NP12 1AA.

Edrychwch ar y ffurflen wybodaeth a chaniatâd yr ydym angen ei chwblhau i sicrhau y gofelir am ganiatâd y cyfryngau.

childrens_rights_day_flyer_2015.docx

Chidrens_Rights_Day_Parental_consent_2015.doc

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.