YWalesLogo

Ysgol Haf Dyfodol Hyderus

Mae’r Ysgol Haf yma yn benodol ar gyfer disgyblion mewn gofal neu yn golfalu am rhywun. Nod y rhaglen yw codi dyheadau a hefyd i gynnig cymorth ymarferol i helpu’r bobl ifanc i barhau â’u hastudiaethau ôl-16. Mae hefyd yn golygu y gall dysgwyr brofi bywyd y Brifysgol dros eu hunain gyda’r gobaith o roi hyder i fyfyrwyr, a blas go iawn ar sut mae myfyrwyr yn byw.

Continue Reading

Trafod Cymunedau

Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn am eich barn i hysbysu’r gwaith o ddatblygu dull newydd o adeiladau cymunedau cadarn yng Nghymru.

Continue Reading

Cynhyrchiad theatr fforwm Taking Flight – ‘Real Human Being’

Hoffai Cymru Ifanc wahodd eich fforwm neu eich grŵp i ddod â hyd at bump o bobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithdy theatr fforwm. Bydd y cynhyrchiad, ‘Real Human Being’, yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â bwlio, delio ag ymddygiad negyddol, rôl y person sy'n sefyll gerllaw, a throseddau atgasedd yn sgîl anabledd.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.