YWalesLogo

Ysgol Haf Dyfodol Hyderus

Mae’r Ysgol Haf yma yn benodol ar gyfer disgyblion mewn gofal neu yn golfalu am rhywun. Nod y rhaglen yw codi dyheadau a hefyd i gynnig cymorth ymarferol i helpu’r bobl ifanc i barhau â’u hastudiaethau ôl-16. Mae hefyd yn golygu y gall dysgwyr brofi bywyd y Brifysgol dros eu hunain gyda’r gobaith o roi hyder i fyfyrwyr, a blas go iawn ar sut mae myfyrwyr yn byw.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.