YWalesLogo

Trafod Cymunedau

Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn am eich barn i hysbysu’r gwaith o ddatblygu dull newydd o adeiladau cymunedau cadarn yng Nghymru.

Continue Reading

Cynhyrchiad theatr fforwm Taking Flight – ‘Real Human Being’

Hoffai Cymru Ifanc wahodd eich fforwm neu eich grŵp i ddod â hyd at bump o bobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithdy theatr fforwm. Bydd y cynhyrchiad, ‘Real Human Being’, yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â bwlio, delio ag ymddygiad negyddol, rôl y person sy'n sefyll gerllaw, a throseddau atgasedd yn sgîl anabledd.

Continue Reading

Lleisiau Ifainc

2 i 4 Awst 2016

  • A ydych yn unigolyn ifanc 14-19 oed sydd wedi profi gofal?
  • A oes gennych ddiddordeb mewn drama?
  • A hoffech ddysgu sgiliau newydd a darganfod ffyrdd newydd i’ch llais gael ei glywed?

Continue Reading

Trwy’r Goedwig

Gwahoddir chi i agoriad swyddogol

‘Trwy’r Goedwig’

Arddangosfa a grewyd, fel rhan o broses o atal ac adfer, gan bobl ifanc sydd mewn perygl o brofi, neu sydd wedi profi, camfanteisio rhywiol.

Continue Reading