YWalesLogo

Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc

Mae Cymru Ifanc wrth eu bodd yn cyhoeddi y bydd digwyddiad Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 24 Hydref 2017.  Bydd y digwyddiad hwn, a gynhelir ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bobl ifanc ofyn cwestiynau i banel ynghylch y materion sy’n bwysig iddyn nhw. Digwyddiad gyda’r hwyr fydd hwn, o 5.30pm – 8pm.

Continue Reading

Ysgol Haf Dyfodol Hyderus

Mae’r Ysgol Haf yma yn benodol ar gyfer disgyblion mewn gofal neu yn golfalu am rhywun. Nod y rhaglen yw codi dyheadau a hefyd i gynnig cymorth ymarferol i helpu’r bobl ifanc i barhau â’u hastudiaethau ôl-16. Mae hefyd yn golygu y gall dysgwyr brofi bywyd y Brifysgol dros eu hunain gyda’r gobaith o roi hyder i fyfyrwyr, a blas go iawn ar sut mae myfyrwyr yn byw.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.