YWalesLogo

Gweithdy 'Parchu Eraill'

Mae Llywodraeth Cymru yn adnewyddu eu canllawiau gwrthfwlio ‘Parchu Eraill’ ac yn gweithio gyda Cymru Ifanc i gynnal gweithdy lle bydd pobl ifanc yn cael rhoi barn a dylanwadu ar y newidiadau.

Continue Reading

Digwyddiad Safonau Cyfranogiad

Mae pobl ifanc a gweithwyr cyfranogiad o bob cwr o Gymru yn cyfarfod yng Nghaerdydd wythnos nesaf i weithio ar adolygu’r ddogfennaeth ar gyfer Nod Barcud a Siarter newydd Safonau Cenedlaethol Cymru ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.  

Continue Reading

Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc

Mae Cymru Ifanc wrth eu bodd yn cyhoeddi y bydd digwyddiad Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 24 Hydref 2017.  Bydd y digwyddiad hwn, a gynhelir ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bobl ifanc ofyn cwestiynau i banel ynghylch y materion sy’n bwysig iddyn nhw. Digwyddiad gyda’r hwyr fydd hwn, o 5.30pm – 8pm.

Continue Reading

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.