YWalesLogo

Ysgol Haf Dyfodol Hyderus

Mae’r Ysgol Haf yma yn benodol ar gyfer disgyblion mewn gofal neu yn golfalu am rhywun. Nod y rhaglen yw codi dyheadau a hefyd i gynnig cymorth ymarferol i helpu’r bobl ifanc i barhau â’u hastudiaethau ôl-16. Mae hefyd yn golygu y gall dysgwyr brofi bywyd y Brifysgol dros eu hunain gyda’r gobaith o roi hyder i fyfyrwyr, a blas go iawn ar sut mae myfyrwyr yn byw.

Continue Reading