YWalesLogo

Digwyddiad Undydd Sgiliau Gwleidyddol ar gyfer Pobl Ifanc Anabl

I ddathlu Diwrnod y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Sgiliau Ieuenctid y Byd, a sgiliau pobl ifanc ag anabledd yng Nghymru, byddai ein tri sefydliad – Leonard Cheshire Cymru, Plant yng Nghymru a Whizzkidz, yn hoffi eich gwahodd i ddigwyddiad undydd a noddir gan Mark Isherwood, AC.

Ydych chi’n berson ifanc anabl 12-30 oed? Yn weithiwr proffesiynol sy’n cefnogi plant a phobl ifanc anabl yn eu gwaith pob dydd? Neu â diddordeb yn y pwnc yma o bersbectif arall?

Yn y digwyddiad yma gallwch chi wneud y canlynol:

  • Cymryd rhan mewn ‘Hawl i Holi’ ar gyfer pobl ifanc anabl a gwylio perfformiad drama
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o sgiliau pobl ifanc anabl, a dylanwadu ar ddyfodol Cymru
  • Dysgu am brosiectau fydd yn eich helpu i gaffael sgiliau ar gyfer gwaith
  • Dysgu am help i bobl ag anableddau yn y Brifysgol, ac yn y gweithle.
  • Gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl

I gael rhagor o wybodaeth am gadw lle, anfonwch e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

COST: DI-DÂL

Political Skills Event v3

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.