YWalesLogo

Hawl i Holi ar Brexit

Sut mae Brexit yn mynd i effeithio ar ddyfodol pobl ifanc yng Nghymru?

Dewch i holi banel o arbenigwyr:

Hawl i Holi ar Brexit

James Williams, gohebydd Brexit BBC Cymru Wales, fydd yn cadeirio'r digwyddiad, a bydd panel o arbenigwyr amrywiol yn cael eu holi, gydag un panelwr arall i'w gadarnhau:

  • Huw Irranca Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
  • Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg
  • Ruth Coombs, Pennaeth Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
  • Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru/ Sustain Wales

ddydd Mercher 24ain Hydref 2018

5.15yh (cofrestru) – 7.30yh

Y Senedd, Bae Caerdydd

ar agor i bobl ifanc 10 – 20 oed

Bydd angen cyflwyno cwestiynau ymlaen llaw; er mwyn i ni allu grwpio cwestiynau tebyg a sicrhau bod cynifer o gwestiynau gwahanol â phosibl yn cael eu hateb ar y noson.

I archebu lle, a chyflwyno eich cwestiynau, llanwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda a'i hanfon at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. erbyn dydd Mercher 10fed Hydref.

Picture 001

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.