YWalesLogo

Digwyddiad Dathlu Cymru Ifanc – #DathluCI18

Dewch i ymuno â ni yn ein digwyddiad dathlu AM DDIM i bobl ifanc  sydd wedi’i drefnu gan Cymru Ifanc yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd,  23 Mawrth o 5.30pm – 8pm. 

Byddwn ni’n tynnu sylw at lwyddiannau Cymru Ifanc yn ystod y tair blynedd diwethaf ac yn edrych ymlaen at y dyfodol a’r pethau ddylai fod yn flaenoriaethau i ni.

Bydden ni wrth ein bodd yn eich gweld chi yno, felly dewch i fwynhau noswaith o weithdai byr wedi’u trefnu gan wahanol Fforymau a grwpiau, gyda pheth Troelli Disgiau, rapio ac ysgrifennu geiriau i ganeuon, sgiliau hud a syrcas, hawl i holi gyda Chomisiynydd Plant Cymru (wedi cadarnhau) a Huw Irranca Davies AC, y Gweinidog dros Blant a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (wedi ei gwahodd) a bwyd a diod da.

I ddysgu mwy ac i gofrestru eich pobl ifanc, anfonwch e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.