YWalesLogo

Dathlu Gofal 2018

Hoffai Lleisiau o Ofal Cymru wahodd gweithwyr proffesiynol a’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw i ymuno â nhw ar gyfer wythnos o ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd ledled Cymru i ddathlu hawliau plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

Bydd yr wythnos yn cychwyn gyda Diwrnod Gofal ar 16 Chwefror 2018 (dathliad ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon) ac yn gorffen gyda ‘Proud to Be Me’, digwyddiad sy’n hybu negeseuon cadarnhaol a dyheadau pobl ifanc sydd â phrofiad o Ofal. 

Mae Lleisiau o Ofal Cymru hefyd yn awyddus i roi’r gair ar led am ddigwyddiadau eraill, gweithgareddau neu gyfleoedd i ddathlu hawliau. Os ydych chi’n cynnal digwyddiad neu weithgaredd i hybu negeseuon cadarnhaol a dyheadau i bobl ifanc sydd â phrofiad o Ofal ar Ddiwrnod Gofal neu yn ystod wythnos Dathlu Gofal, gallwch chi ymuno â’r sgwrs drwy #CareDay18.

Dyma’r digwyddiadau ar hyn o bryd:

  • Diwrnod Gofal - 16 Chwefror 2018
  • Digwyddiad ‘Listen Up’ Gwent - 19 Chwefror 2018
  • Digwyddiad ‘Listen Up’ Gogledd Cymru - 20 Chwefror 2018
  • PROUD TO BE ME - 23 Chwefror 2018

Gallwch lawrlwytho rhaglen a rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau yma, ac ar gyfer ‘Proud to Be Me’ yma.

Gallwch chi ymweld â safle Lleisiau o Ofal Cymru yma, ac anfon trydariad atyn nhw i @VoicesFromCare.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.