YWalesLogo

Digwyddiad dathlu Cymru Ifanc

Mae Cymru Ifanc yn cynllunio digwyddiad dathlu ar ddydd Mawrth 6ed Mawrth, o 6pm – 8pm yn Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd.

Nod y digwyddiad hwn fydd amlygu rhai o lwyddiannau’r tair blynedd diwethaf ac edrych ymlaen i’r dyfodol – beth yw’r pynciau llosg i blant a phobl ifanc, pwy sydd angen gwybod amdanynt, a beth ddylai gael ei wneud yn eu cylch? 

Yn ystod y noson rydyn ni hefyd am roi cyfle i chi arddangos eich gwaith neu brofi syniadau newydd! Hoffai eich grŵp neu eich fforwm gynnal sesiwn fer neu weithdy ar y noson? (hyd at uchafswm o 15 munud y gellid ei gylchdroi ar wahanol adegau) Bydden ni wrth ein bodd yn cael eich mewnbwn a’ch cyfranogiad, a byddai’n gyfle gwych i chi dynnu sylw at eich gwaith. Os ydych chi’n meddwl y byddai hyn yn rhywbeth yr hoffech ei wneud, cysylltwch ag Andrea yn Plant yng Nghymru, naill ai trwy ebostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  neu trwy ffonio 029 2034 2434.

Digwyddiad anffurfiol fydd hwn gyda gweithgareddau rhyngweithiol a siaradwyr gwadd. Bydd lluniaeth ysgafn yn cael ei ddarparu.

Gallwn ni drefnu llety nos Fawrth ar gyfer y rhai sy’n teithio o Ogledd Cymru.

Os gallech chi fynegi diddordeb/eich bod ar gael cyn gynted â phosib byddai hynny o gymorth mawr.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.