YWalesLogo

Cynadleddau Gogledd a De ar gyfer Gofalwyr Ifanc

Mae Plant yng Nghymru, ar y cyd ag aelodau o'r Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc, yn cynnal dwy gynhadledd i ofalwyr ifanc.

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017 yn Glasdir, Llanrwst, Conwy,
Gogledd Cymru, LL26 0DF

&

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2017 yng Ngwesty'r Angel,
Stryd y  Castell, Caerdydd, CF10 1SZ

Bydd y ddau ddigwyddiad dan arweiniad Gofalwyr Ifanc, ac yn archwillio profiadau pobl ifanc o fod yn ofalwyr trwy weithdai a gweithgareddau difyr.

COST: DI-DÂL

I fynegi diddordeb mewn mynchu'r gynhadledd, neu os bydd gennych unrhyw gwestiynau, anfonwych e-bost i: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. erbyn 

Dydd Llun, 13 Tachwedd 2017.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.