YWalesLogo

Digwyddiadau Llysgenhadon Gwych Comisiynydd Plant Cymru

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn cynnal digwyddiadau ym mis Hydref yn rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion cynradd.

  Mae’r digwyddiadau yn darparu gweithdai llawn hwyl sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion ac athrawon i weithio gyda Sally Holland i ymchwilio fewn i hawliau plant.  Gall ysgolion hefyd ffeindio allan sut gallant wneud newidiadau positif i fywydau plant yng Nghymru trwy gynllun Llysgenhadon Gwych.  Bydd digwyddiadau Cymraeg a Saesneg yn cael ei chynnal yng Ngogledd, De a Gorllewin Cymru.

Archebwch yma: https://www.complantcymru.org.uk/ein-cynlluniau/cynradd/digwyddiadau/

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.