YWalesLogo

Gweithdy 'Parchu Eraill'

Mae Llywodraeth Cymru yn adnewyddu eu canllawiau gwrthfwlio ‘Parchu Eraill’ ac yn gweithio gyda Cymru Ifanc i gynnal gweithdy lle bydd pobl ifanc yn cael rhoi barn a dylanwadu ar y newidiadau.


Dydd Mawrth 31 Hydref
11am – 3pm
Byddwn ni’n darparu lluniaeth a chinio
Gwesty Y Ddraig, Abertawe

Cynhelir y gweithdy mewn dwy ran, a byddan nhw’n canolbwyntio ar y canlynol:

  • Gwrthfwlio - bore

Edrych ar ddiffiniadau o fwlio, atebion ymarferol a gweithio tuag at ganllaw cam wrth gam

  • Presenoldeb a chofnodion Presenoldeb - prynhawn

Pethau sy’n eich rhwystro rhag mynd i’r ysgol, beth sy’n effeithio ar eich cofnod presenoldeb, effeithiau absenoldeb tymor hir a dychwelyd yn raddol

Os oes gennych chi gwestiynau, neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Mandy Davies ar 01286 677570 neu anfonwch e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.