YWalesLogo

Gweithdy 'Parchu Eraill'

Mae Llywodraeth Cymru yn adnewyddu eu canllawiau gwrthfwlio ‘Parchu Eraill’ ac yn gweithio gyda Cymru Ifanc i gynnal gweithdy lle bydd pobl ifanc yn cael rhoi barn a dylanwadu ar y newidiadau.


Dydd Mawrth 31 Hydref
11am – 3pm
Byddwn ni’n darparu lluniaeth a chinio
Gwesty Y Ddraig, Abertawe

Cynhelir y gweithdy mewn dwy ran, a byddan nhw’n canolbwyntio ar y canlynol:

  • Gwrthfwlio - bore

Edrych ar ddiffiniadau o fwlio, atebion ymarferol a gweithio tuag at ganllaw cam wrth gam

  • Presenoldeb a chofnodion Presenoldeb - prynhawn

Pethau sy’n eich rhwystro rhag mynd i’r ysgol, beth sy’n effeithio ar eich cofnod presenoldeb, effeithiau absenoldeb tymor hir a dychwelyd yn raddol

Os oes gennych chi gwestiynau, neu os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Mandy Davies ar 01286 677570 neu anfonwch e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.