YWalesLogo

Gweithdy gyda Thrysorlys Cymru

Mae Trysorlys Cymru wedi gofyn i ni drefnu dau weithdy rhyngweithiol i gasglu barn pobl ifanc ynghylch Cyllideb Cymru, sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Cynhelir y gweithdai yn

  • Swyddfa Plant yng Nghymru, Caerdydd CF10 3BZ ar 30 Hydref o 11yb tan 1yp, a byddwn ni’n darparu cinio. (Uchafswm o 25 o leoedd ar gyfer pobl ifanc)               
  • Adeilad Llywodraeth Cymru, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, Conwy  LL31 9RZ ar 2 Tachwedd o 11yb tan 1yp, a byddwn ni’n darparu cinio. (Uchafswm o 15 o leoedd ar gyfer pobl ifanc)   

Dychwelwch y ffurflenau isod erbyn 11 Hydref, os gwelwch yn dda

Ffurflen_archebu.doc

Ffurflen_gweithdy.docx

 

  

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.