YWalesLogo

Digwyddiad Safonau Cyfranogiad

Mae pobl ifanc a gweithwyr cyfranogiad o bob cwr o Gymru yn cyfarfod yng Nghaerdydd wythnos nesaf i weithio ar adolygu’r ddogfennaeth ar gyfer Nod Barcud a Siarter newydd Safonau Cenedlaethol Cymru ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.  

Bydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Safonau Cyfranogiad yn cael ei hwyluso gan Cymru Ifanc ar 8 a 9 Awst. Bydd yn edrych ar y dogfennau ategol hyn yn dilyn y diweddariad o’r Safonau Cyfranogiad y llynedd.

Bydd y Siarter yn annog sefydliadau i gytuno mewn egwyddor i’r Safonau a dangos yn gryno sut y maent yn rhoi’r Safonau ar waith. Diben y nod barcud yw pennu’r hyn y mae angen i sefydliadau ei wneud er mwyn cael Tystysgrif y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad (ar ôl cwblhau hunanasesiad a chael arolwg gan arolygwyr ifanc). 

I gael gwybod mwy am y Safonau Cyfranogiad, ewch i
http://youngwales.wales/index.php/young-wales-cafe/news/215-participation-standards.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ParticipationStandards Poster 9

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.