YWalesLogo

Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc

Mae Cymru Ifanc wrth eu bodd yn cyhoeddi y bydd digwyddiad Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 24 Hydref 2017.  Bydd y digwyddiad hwn, a gynhelir ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bobl ifanc ofyn cwestiynau i banel ynghylch y materion sy’n bwysig iddyn nhw. Digwyddiad gyda’r hwyr fydd hwn, o 5.30pm – 8pm.

Dyma’r panelwyr sydd wedi’u cadarnhau:

  • Kirsty Williams AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg
  • Y Fonesig Athro Sue Bailey OBE DBE, Ymgynghorydd Arbenigol i Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (T4CYP) – rhaglen a sefydlwyd i wella gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru.
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Trefnir taith o amgylch y Senedd yn ystod y prynhawn, cyn y digwyddiad, ar gyfer y rhai sy’n gallu cyrraedd yn gynharach, wedyn bydd lluniaeth ar gael cyn symud draw i’r sesiwn Hawl i Holi (lleoliad i’w gadarnhau).

Bydd manylion pellach a ffurflenni archebu yn cael eu hanfon allan yn gynnar ym mis Medi.  Byddwn ni’n gofyn am gyflwyno cwestiynau ymlaen llaw a bydd manylion ynghylch sut mae gwneud hynny’n cael eu hanfon allan yr un pryd. Rydyn ni’n rhagweld y bydd galw mawr am y digwyddiad hwn, a nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael.

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, cysylltwch ag: Andrea ar 029 2034 2434 neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.