YWalesLogo

Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc

Mae Cymru Ifanc wrth eu bodd yn cyhoeddi y bydd digwyddiad Hawl i Holi ar gyfer Pobl Ifanc yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 24 Hydref 2017.  Bydd y digwyddiad hwn, a gynhelir ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bobl ifanc ofyn cwestiynau i banel ynghylch y materion sy’n bwysig iddyn nhw. Digwyddiad gyda’r hwyr fydd hwn, o 5.30pm – 8pm.

Dyma’r panelwyr sydd wedi’u cadarnhau:

  • Kirsty Williams AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg
  • Y Fonesig Athro Sue Bailey OBE DBE, Ymgynghorydd Arbenigol i Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (T4CYP) – rhaglen a sefydlwyd i wella gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru.
  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Trefnir taith o amgylch y Senedd yn ystod y prynhawn, cyn y digwyddiad, ar gyfer y rhai sy’n gallu cyrraedd yn gynharach, wedyn bydd lluniaeth ar gael cyn symud draw i’r sesiwn Hawl i Holi (lleoliad i’w gadarnhau).

Bydd manylion pellach a ffurflenni archebu yn cael eu hanfon allan yn gynnar ym mis Medi.  Byddwn ni’n gofyn am gyflwyno cwestiynau ymlaen llaw a bydd manylion ynghylch sut mae gwneud hynny’n cael eu hanfon allan yr un pryd. Rydyn ni’n rhagweld y bydd galw mawr am y digwyddiad hwn, a nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael.

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, cysylltwch ag: Andrea ar 029 2034 2434 neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.