YWalesLogo

Digwyddiad YouTube Live ar gyfer Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru

Dydd Iau 13 Gorffennaf

11:00-11:40 Fideo byw Cymraeg    10:00-10:40 Fideo byw Saesneg 

gyda Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn trafod eu gwaith gyda phobl ifanc.

Fe welwch wybodaeth bellach ar y digwyddad a sut i gofrestru yma.

Croeso i chi ranni'r wybodaeth hon gyda phobl ifanc ac eraill credwch y gallai'r digwyddiad hwn fod o diddordeb. 

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.