YWalesLogo

Digwyddiadau Cyflwyno EuroPeers UK

Mae EuroPeers UK yn cynnal digwyddiadau i bobl ifanc 18-25 oed sy’n dymuno dod yn aelodau gweithgar o EuroPeer.

Bydd y digwyddiadau’n helpu’r rhai sy’n mynychu i rannu eu straeon Ewropeaidd, cael gwybod sut i ddod yn EuroPeers a dysgu sut i drefnu gweithgareddau lleol eu hunain yn dilyn y cyrsiau.

Rhwydwaith ar gyfer pobl ifanc yn y DU sydd wedi astudio, gwirfoddoli neu gymryd rhan mewn prosiectau ieuenctid yn Ewrop a ariennir gan Erasmus+ yw EuroPeers. Mae’r sefydliad yn gobeithio helpu pobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau yn Ewrop a’r DU i ddod o hyd i gyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Dyma fanylion y digwyddiadau:

  • 3-6 Gorffennaf 2017, Gogledd Iwerddon,
  • 24-27 Gorffennaf 2017, Cymru
  • 4-7 Medi, Lloegr (yng nghyffiniau Llundain)

I gael mwy o wybodaeth a chofrestru ar gyfer y digwyddiadau, ewch i wefan EuroPeer yma, a thudalen Facebook y digwyddiad yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.