YWalesLogo

Cynhyrchiad theatr fforwm Taking Flight – ‘Real Human Being’

Hoffai Cymru Ifanc wahodd eich fforwm neu eich grŵp i ddod â hyd at bump o bobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithdy theatr fforwm. Bydd y cynhyrchiad, ‘Real Human Being’, yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â bwlio, delio ag ymddygiad negyddol, rôl y person sy'n sefyll gerllaw, a throseddau atgasedd yn sgîl anabledd.

Byddwn ni’n cynnal y sesiwn ar:
Dydd Sadwrn 19eg o Dachwedd, 10.00 – 3.30pm yn Neuadd Eglwys Cornerstone, Caerdydd.

Yn ystod y sesiynau, bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i ryngweithio â’r cymeriadau yn y ddrama a ‘phrofi’ gwahanol ffyrdd y gallen nhw ddelio ag ymddygiad negyddol.

Ni chodir tâl am gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, a byddwn ni’n darparu cinio / lluniaeth.

Gofynnir i chi fynegi eich diddordeb cyn gynted â phosibl. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cofrestru wedi’u lenwi yw dydd Llun 7fed o Dachwedd.

I gael rhagor o wybodaeth neu i fynegi diddordeb cysylltwch â Andrea neu Sarah at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ffôn: 029 2034 2434.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.