YWalesLogo

Lleisiau Ifainc

2 i 4 Awst 2016

  • A ydych yn unigolyn ifanc 14-19 oed sydd wedi profi gofal?
  • A oes gennych ddiddordeb mewn drama?
  • A hoffech ddysgu sgiliau newydd a darganfod ffyrdd newydd i’ch llais gael ei glywed?

Ymunwch â’n hysgol haf Lleisiau Ifainc cyntaf erioed!

Wedi’i rhedeg ar y cyd â Voices from Care, mae’r ysgol haf hon am ddim. Bydd yn cael ei chynnal rhwng 10 hyd 4 bob dydd, gan ddod i benllanw gyda rhannu gwaith yn anffurfiol ar y prynhawn olaf.

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch ag Amber o Voices from Care, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ffoniwch 029 2045 1431, erbyn Dydd Gwener 29 Gorffennaf.

Young Voices poster cym

 

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.