YWalesLogo

Prentisiaethau gyda BBC Cymru – YN RECRIWTIO NAWR!

Mae gyda ni nifer o gyfleuoedd ar gael, gan ddechrau ar yr 5ed o Fedi 2016, bydd y prentisiaid yn cwblhau contract o 12 mis gyda’u cyflogwr. Mae’n rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed i wneud cais.

EWCH I http://www.sgilcymru.com/cy/swyddi-gwag/ I YMGEISIO (PEIDIWCH AG YMGEISIO DRWY'R HWB GYRFAOEDD).

Y dyddiad cau ar gyfer pob cais yw 9:00am 13eg o Fehefin 2016.

PWYSIG: Mae’n rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer prentisiaeth lefel 3 fod ar gael i fynychu’r diwrnodau gweithdy yng Nghaerdydd ar y 31ain Mehefin a’r 1af Gorffennaf. Byddwn yn cysylltu â chi os ydych wedi cyrraedd y cam hwn.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.