YWalesLogo

Whizz-Kidz: Fy medrau, Fy ffrindiau, Fy nyfodol

Mae Llysgenhadon ifainc Whizz-Kidz yn falch iawn o’ch gwahodd i’w cynhadledd agoriadol, Whizz-Kidz: Fy medrau, fy ffrindiau, fy nyfodol, ar ddydd Iau 16eg Mehefin 2016 yng ngwesty’r ‘Futures Inn’ Caerdydd.

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, yn agor y digwyddiad gydag araith gyweirnod am gyfleoedd i bobl ifainc anabl yng Nghymru. Mae Llysgenhadon ifainc Cymreig Whizz-Kidz yn falch iawn hefyd o groesawu Anabledd Cymru, y ‘Shaw Trust’, Plant yng Nghymru ac Arsyllfa Hawliau Dynol Cymru.

Bydd y gynhadledd yn gyfle i rannu llwyddiannau ein pobl ifainc a chyfathrebu’r arfer gorau â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid. Wedi’i ariannu gan y Lotri Fawr, mae ein cynhadledd yn canolbwyntio ar thema ein prosiect: ‘Whizz-Kidz: Fy medrau, fy ffrindiau, fy nyfodol’ a bydd siaradwyr yn trafod yr heriau a’r rhwystrau sy’n wynebu pobl ifainc anabl, yn ogysal â’u profiadau o weithio yn y sector a’r effaith y mae eu prosiectau wedi’u cael.

Fe fyddwn ni’n adolygu astudiaethau achos ar anabledd ac addasrwydd i waith, yn trafod yr effaith y mae’r CCUHP yn ei gael ar y bobl ifainc rydyn ni’n gweithio gyda nhw ac adolygu’r ymrwymiad â gwirfoddolwyr.

Mae agenda llawn wedi’i atodi a’r cyntaf i’r felin fydd yn cael neilltuo lle. Mae croeso i bobl ifainc ddod gyda mudiadau. I neilltuo lle, e-bostiwch Jo Fashan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Os hoffech chi gymryd rhan yn ein diwrnod a chael stondin yn y digwyddiad i hyrwyddo eich mudiad, e-bostiwch Jo yn uniongyrchol neu ffoniwch 07795 109573.

Agenda

Ffurflen archebu

Gweithdai’r gynhadledd

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.