YWalesLogo

Whizz-Kidz: Fy medrau, Fy ffrindiau, Fy nyfodol

Mae Llysgenhadon ifainc Whizz-Kidz yn falch iawn o’ch gwahodd i’w cynhadledd agoriadol, Whizz-Kidz: Fy medrau, fy ffrindiau, fy nyfodol, ar ddydd Iau 16eg Mehefin 2016 yng ngwesty’r ‘Futures Inn’ Caerdydd.

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, yn agor y digwyddiad gydag araith gyweirnod am gyfleoedd i bobl ifainc anabl yng Nghymru. Mae Llysgenhadon ifainc Cymreig Whizz-Kidz yn falch iawn hefyd o groesawu Anabledd Cymru, y ‘Shaw Trust’, Plant yng Nghymru ac Arsyllfa Hawliau Dynol Cymru.

Bydd y gynhadledd yn gyfle i rannu llwyddiannau ein pobl ifainc a chyfathrebu’r arfer gorau â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid. Wedi’i ariannu gan y Lotri Fawr, mae ein cynhadledd yn canolbwyntio ar thema ein prosiect: ‘Whizz-Kidz: Fy medrau, fy ffrindiau, fy nyfodol’ a bydd siaradwyr yn trafod yr heriau a’r rhwystrau sy’n wynebu pobl ifainc anabl, yn ogysal â’u profiadau o weithio yn y sector a’r effaith y mae eu prosiectau wedi’u cael.

Fe fyddwn ni’n adolygu astudiaethau achos ar anabledd ac addasrwydd i waith, yn trafod yr effaith y mae’r CCUHP yn ei gael ar y bobl ifainc rydyn ni’n gweithio gyda nhw ac adolygu’r ymrwymiad â gwirfoddolwyr.

Mae agenda llawn wedi’i atodi a’r cyntaf i’r felin fydd yn cael neilltuo lle. Mae croeso i bobl ifainc ddod gyda mudiadau. I neilltuo lle, e-bostiwch Jo Fashan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Os hoffech chi gymryd rhan yn ein diwrnod a chael stondin yn y digwyddiad i hyrwyddo eich mudiad, e-bostiwch Jo yn uniongyrchol neu ffoniwch 07795 109573.

Agenda

Ffurflen archebu

Gweithdai’r gynhadledd