YWalesLogo

Cynhadledd: HAWLIAU PLANT A CHYFRANOGIAD – Beth mae’n olygu dyddiau yma?

#CIW2016 #CCUHP #CYFRANOGAETH
 

Rydym wrth ein bodd bod Nadine Farmer, Bryani Kelly a Bethany Roberts o Gynulliad Ieuenctid Sir Benfro yn cyd-gadeirio’r gynhadledd ac mae’r siaradwyr yma wedi eu cadarnhau hyd yn hyn:

  • Dr Jacky Tyrie, Darlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar, a fydd yn rhoi trosolwg o hawliau plant a chyfranogiad yn y blynyddoedd cynnar
  • Yr Athro Barry Percy-Smith, PhD PGCE, Athro Plentyndod, Ieuenctid ac Ymarfer Cyfranogol, Prifysgol Huddersfield, sydd wedi ysgrifennu’n helaeth ar y pwnc
  • Sarah Griffith, Swyddog Cyfranogi, Comisiynydd Plant Cymru ac Ysgol Iau Dinbych y Pysgod a fydd yn cyflwyno eu gwaith o amglych Cynllun Llysgenhadon Gwych
  • Marianne Mannello, Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Polisi, Cymorth ac Eiriolaeth, Chwarae Cymru a fydd yn amlinellu’r gwaith y maent wedi bod yn ei wneud gyda phlant hŷn o amgylch chwarae a chyfranogiad
Rydym hefyd yn gobeithio croesawu’r Gweinidog newydd sydd gyda chyfrifoldebau ar gyfer plant a phobl ifanc a Fforwm Ieuenctid lleol.
 
I gloi’r diwrnod bydd sesiwn Holi ac Ateb gyda phanel o siaradwyr.
 
Bydd cyfleoedd i arddangos hefyd ar gael yn y gynhadledd – i gadw lle, anfonwch e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Fe fydd cost of £50 am hyn (ar ben ffi’r gynhadledd). 
 
Ewch i wefan Plant yng Nghymru i archebu lle. 

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.