YWalesLogo

Cysylltwch â ni

Mae llawer o ffyrdd o gadw llygad ar beth rydyn ni’n ei wneud, y gwaith rydyn ni’n ei rannu a’i effaith.

 

Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth neu i gymryd rhan, e-bostiwch  Cymru.Ifanc@plantyngnghymru.org.uk, neu ffoniwch ni ar ar 029 2034 2434.

Cofrestrwch

Gadewch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost isod i dderbyn y newyddion diweddaraf o Cymru Ifanc.

Twitter

Young Wales

RT @SeneddPPIA: Ar gyfer ein hymchwiliad i hawliau plant yng Nghymru, rydym am glywed gan bobl ifanc 📢Dewch i gymryd rhan – Beth am ddysg…

by Young Wales

Young Wales

RT @SeneddCYPE: For our inquiry on Children’s rights in Wales we want to hear from young people. 📢Get involved - Learn more about the Meeti…

by Young Wales

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.