YWalesLogo

Datblygu'r Cwricwlwm

Mae cam-drin sylweddau wedi cael ei ddewis fel un o flaenoriaethau Cymru Ifanc am y flwyddyn. Teimlai’r bobl ifanc yn y lansiad fod angen mwy o ffeithiau arnyn nhw am wahanol gyffuriau a’r peryglon. Hefyd maen nhw am weld mwy o gyngor a chefnogaeth i bobl sy’n cymryd cyffuriau ac sydd eisiau stopio.

Darllenwch adborth Llywodraeth Cymru ar ddewis y flaenoriaeth hon.

DATBLYGU'R CWRICWLWM