YWalesLogo

Datblygu Cwricwlwm

Mae pobl ifanc wedi adnabod datblygu cwricwlwm fel un o flaenoriaethau Cymru Ifanc.  Mae cam-drin domestig a pherthnasoedd iach yn parhau i fod yn ffocws pendant yn rhaglen waith Cymru Ifanc, gyda chysylltiadau penodol i ddatblygiadau o fewn y cwricwlwm newydd ac ABCh.

DATBLYGU'R CWRICWLWM

Digwyddiad Hawl i Holi Cymru Ifanc

Ym mis Hydref 2017, cynhaliodd Cymru Ifanc ddigwyddiad Hawl i Holi yng Nghaerdydd. Roedd hwn yn gyfle i bobl ifanc holi panel, a oedd yn cynnwys Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Chomisiynydd Plant Cymru, am faterion a oedd o bwys iddyn nhw.

Gallwch wylio ein fideo o'r digwyddiad isod:
https://vimeo.com/244794384

A fersiwn byrrach yma:
https://vimeo.com/244793856

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.